کارگاه " کلیات مفهوم تعهد حرفه ای "

کارگاه " کلیات مفهوم تعهد حرفه ای "
از تاریخ : 1397/09/15
تا تاریخ : 1397/09/15
از ساعت : 8:30
تا ساعت : 11:59

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن

کارگاه آموزش  "کلیات مفهوم تعهد حرفه ای" توسط دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی روز پنج شنبه مورخ 15 آذرماه ساعت 8:30  تا 12 در تالارشورا دانشکده پزشکی برگزار می شود. جهت ثبت نام الکترونیک در کارگاه بر روی لینک زیر کلیک نمایید. 
https://goo.gl/forms/svQljkuMANFmXws82