کارگاه آموزش چگونه در محیط کاری شلوغ ارتباط موثر برقرار کنیم؟

کارگاه آموزش چگونه در محیط کاری شلوغ ارتباط موثر برقرار کنیم؟
از تاریخ : 1397/09/08
تا تاریخ : 1397/09/08
از ساعت : 8:00
تا ساعت : 11:59

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
کارگاه آموزش  "چگونه در محیط کاری شلوغ ارتباط موثر برقرار کنیم؟" توسط دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی روز پنج شنبه مورخ 8 آذرماه ساعت 8 تا 12 در تالارشورا دانشکده پزشکی برگزار می شود. جهت ثبت نام الکترونیک در کارگاه بر روی لینک زیر کلیک نمایید
https://goo.gl/forms/tauiJd8Hj70AK8Is1