کارگاه آموزش "کلیات مفهوم تعهد حرفه ای"

کارگاه آموزش "کلیات مفهوم تعهد حرفه ای"
از تاریخ : 1397/08/24
تا تاریخ : 1397/08/24
از ساعت : 0:00
تا ساعت : 23:59

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن

                         
کارگاه آموزش "کلیات مفهوم تعهد حرفه ای" توسط دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی روز پنج شنبه مورخ 24 آبان ماه ساعت 8:30 تا 12 در سالن شورا دانشکده پزشکی برگزار می شود. جهت ثبت نام الکترونیک در کارگاه بر روی لینک زیر کلیک نمایید. 
https://goo.gl/forms/zdWfwtDkqBAoHDD83