کارگاه چگونگی ارتباط با بیمار عصبانی و ارائه خبر بد به بیمار

کارگاه چگونگی ارتباط با بیمار عصبانی و ارائه خبر بد به بیمار
از تاریخ : 1397/09/22
تا تاریخ : 1397/09/22
از ساعت : 0:00
تا ساعت : 23:59

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن

کارگاه آموزش  "چگونگی ارتباط با بیمار عصبانی و ارائه خبر بد به بیمار" توسط دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی روز پنج شنبه مورخ 22 آذرماه ساعت 8 تا 12 در تالارشورا دانشکده پزشکی برگزار می شود. جهت ثبت نام الکترونیک در کارگاه بر روی لینک زیر کلیک نمایید
https://goo.gl/forms/E1XezVcN7oI8CO7y2