کارگاه آموزش "چگونه پروفشنالیسم را در فراگیران ارتقا دهیم؟"

کارگاه آموزش "چگونه پروفشنالیسم را در فراگیران ارتقا دهیم؟"
از تاریخ : 1397/09/01
تا تاریخ : 1397/09/01
از ساعت : 0:00
تا ساعت : 23:59

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن

کارگاه آموزش  "چگونه پروفشنالیسم را در فراگیران ارتقا دهیم؟" توسط دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی روز پنج شنبه مورخ 1 آذرماه ساعت 8 تا 12 در تالار قریب دانشکده پزشکی برگزار می شود. جهت ثبت نام الکترونیک در کارگاه بر روی لینک زیر کلیک نمایید. 
https://goo.gl/forms/rGdOeN8AxHTbi4Q32