اولین جلسه از سلسه جلسات هم اندیشی پیرامون گسترش روش های یادگیری فعال در دوره مبانی طب بالینی

اولین جلسه از سلسه جلسات هم اندیشی پیرامون گسترش روش های یادگیری فعال در دوره مبانی طب بالینی

27 3 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن

به همت دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی، اولین جلسه از سلسله جلسات گسترش روش های یادگیری فعال در دوره مبانی طب بالینی در روز چهارشنبه مورخ 23 خردادماه 1397 از ساعت 12 تا 14 در تالار شورای دانشکده پزشکی تشکیل شد. در ابتدا توضیحاتی در مورد اصول و مبانی تغییر در روش های یادگیری فعال توسط جناب آقای دکتر نصیری طوسی مطرح شد، سپس جناب آقای دکتر سیما در مورد چالش های دوره مبانی طب بالینی صحبت کردند و سپس پرسش و پاسخ پیرامون این چالش ها صورت گرفت. بعد از انجام پرسش و پاسخ، راهکار و بسته حمایتی اجرایی دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی برای اجرایی کردن روش های فعال و به طور خاص روش کلاس درس وارونه توسط سرکار خانم دکتر مریم علیزاده ارائه شد. سپس هفت موضوع از کورس گوارش به انتخاب افراد حاضر در جلسه برای تغییر به سمت اجرای کلاس درس وارونه انتخاب شدند.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0