گزارش فعاليت كميته برنامه ريزي آموزش تم طولي تعهد حرفه اي

گزارش فعاليت كميته برنامه ريزي آموزش تم طولي تعهد حرفه اي

31 2 1392

کمیته برنامه ریزی آموزشی تعهد حرفه ای که در آن 15 نفر از اعضاء هیات علمی و دو نفر از دانشجویان پزشکی همکاری دارند از آبان ماه سال 91 کار خود را در راستای برنامه ریزی آموزشی تعهد حرفه­ای شروع کرده است. در این کمیته افراد در سه کار گروه برنامه آموزشی، برنامه ارزشیابی و برنامه توانمند سازی اعضاء هیات علمی در حال پیش نویس بخشهای مختلف برنامه آموزشی را تدوین و به بحث در کمیته می­گذارند. تا کنون برنامه فرصتهای آموزشی تدوین و به تایید رسیده است و در حال حاضر کارگروه برنامه ارزشیابی در حال تدوین روشهای ارزشیابی تعهد حرفه ای فراگیران می­باشد. در نهایت کار گروه توانمند سازی اعضاء‌هیات علمی ظرفیت سازیهایی که در جهت فراهم آوردن فرصتهای آموزشی و انجام ارزشیابی های برنامه ریزی شده لازم است را سامان دهی خواهد نمود.      

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0