گزارش برنامه مواجهه زودرس باليني

گزارش برنامه مواجهه زودرس باليني

18 4 1392

با عنايت به ضرورت فراهم سازي فرصت ­هاي آموزشي بيشتر جهت ادغام دروس علوم پايه و باليني، برنامه "مواجهه زودرس باليني" از سال گذشته توسط دفتر توسعه آموزش دانشكده و با همكاري بخش داخلي-جراحي بيمارستان امام خميني برنامه ريزي و اجرا گرديده است. در صورت تمايل به دريافت گزارش ارزشيابي برنامه مذكور اينجا كليك نماييد.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0