دوره گذار از پیش بالین به بالین برای دسته اول دانشجویان ورودی 94

دوره گذار از پیش بالین به بالین برای دسته اول دانشجویان ورودی 94

15 12 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
برگزاری اولین روز از دوره گذار از پیش بالین به بالین برای دسته اول دانشجویان ورودی 94
اولین روز از دوره "گذار از پیش بالین به بالین" با هدف آشناسازی دانشجویان ورودی 94 با محیط بالین پزشکی روز شنبه مورخ 11 اسفند ماه ساعت 15 تا 17 توسط دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی برگزار شد. در این دوره تبیین نقش یک کارآموز بالینی و رموز موفقیت در دوران کارآموزی ارائه شد. این برنامه با حضور جناب آقای دکتر مهرپور برگزار شد.
 
برگزاری دومین روز از دوره گذار از پیش بالین به بالین برای دسته اول دانشجویان ورودی 94
دومین روز از دوره "گذار از پیش بالین به بالین" با هدف آشناسازی دانشجویان ورودی 94 با محیط بالین پزشکی روز یک شنبه مورخ 12 اسفند ماه ساعت 15 تا 17 توسط دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی برگزار شد. در این دوره بعد از شرح اصول مراقبت از خود و بیمار در محیط بالین، بحث اصول تفکر بالینی در مواجهه با بیمار در دوران کارآموزی ارائه شد. این برنامه با حضور جناب آقای دکتر عمادی و جناب آقای دکتر سهراب پور برگزار شد.
 
برگزاری آخرین روز از دوره گذار از پیش بالین به بالین برای دسته اول دانشجویان ورودی 94
آخرین روز از دوره "گذار از پیش بالین به بالین" با هدف آشناسازی دانشجویان ورودی 94 با محیط بالین پزشکی روز دوشنبه مورخ 13 اسفند ماه ساعت 13 تا 15 توسط دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی برگزار شد. در این دوره مطالبی پنل رازها و کلیدهای موفقیت در دوران کارآموزی با حضور نمایندگانی از دستیاران و کارورزان و کارآموزان ارائه شد.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0