جلسه هم اندیشی جلسات کلاس درس وارونه دوره مبانی طب بالینی کورس گوارش

جلسه هم اندیشی جلسات کلاس درس وارونه دوره مبانی طب بالینی کورس گوارش

3 4 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن

جلسه هم اندیشی پیرامون اجرای جلسات کلاس درس وارونه در کورس گوارش مبانی طب بالینی، روز یکشنبه 3 تیر ماه 1397 از ساعت 10 تا 12 در دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی برگزار شد. در این جلسه جناب آقای دکتر دهپور، دکتر نصیری طوسی ، دکتر سیما، دکتر میرزایی، دکتر واسعی، دکتر صفایی و دکتر علیزاده حضور داشتند.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0