جلسه کمیته اجرایی دوره پزشکی عمومی

جلسه کمیته اجرایی دوره پزشکی عمومی

6 5 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن​جلسه کمیته اجلسه کمیته اجرایی بازنگری دوره پزشکی عمومی روز یکشنبه مورخ 31 تیر ماه در تالار شورای دانشکده برگزار شد.
در این جلسه سرکار خانم دکتر خواجوی مدیر فاز مطب گزارش تشکیل جلسه کمیته مطب و مصوبات آن را ارائه دادند. ایشان خاطرنشان کردند که مهمترین دستاورد این جلسه توافق اعضا بر روی ارائه مباحث کورس های فاز مطب به شکل یکسان و توسط یکی از اعضای هیأت علمی در هر دو لاین بود. در ادامه رییس کمیته کارورزی خلاصه ای از موارد مطرح شده در چند جلسه کمیته کارورزی را بیان کردند و نظرات اعضای حاضر در جلسه در خصوص "پیش نویس آیین نامه خرید و فروش کشیک کارورزی" را خواستار شدند.  در این جلسه بر این موضوع  تاکید شد که دفتر توسعه و کمیته کارورزی موظف است که پس از ابلاغ آیین نامه، هر ماه یک گزارش از بازدید و چک کردن حضور انترن ها در بیمارستان ها به معاون آموزش دانشکده ارسال نماید.
در ادامه جناب آقای دکتر سیما گزارش مختصری از بازدیدهای بیمارستانی به منظور ارتقای کیفیت آموزش بخش های بالینی ارائه دادند. ایشان در خصوص پیشبرد اهداف مجازی سازی خاطر نشان کردند که  اتاق اکوستیک بیمارستان امام فعال شده است و اعضای هیأت علمی می توانند با هماهنگی با دفتر توسعه برای ضبط محتوا برنامه ریزی نمایند.
منبع: دکتر صالح/ دفتر توسعه آموزش

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0