جلسه کمیته اجرایی دوره پزشکی عمومی

جلسه کمیته اجرایی دوره پزشکی عمومی

5 9 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن

جلسه کمیته اجرایی دوره پزشکی عمومی در تاریخ 27 آبان ماه 1397 ساعت 12:30 الی 14:30 با حضور رییس دانشکده و اعضای کمیته درتالار شورای دانشکده تشکیل شد. در این جلسه بحث پیرامون درخواست پردیس بین الملل مبنی بر طرح سوالات فاز مبانی طب بالینی به زبان انگلیسی مطرح شد که مقرر گردید تعامل مجدد در این خصوص با مسوولین پردیس انجام شده و با توجه به ضرورت تسلط این دانشجویان به زبان فارسی در بدو ورود به مقطع بالینی، اقدانات لازم در این خصوص انجام شود.
در این جلسه متن پیش نویس شرح وظایف کارورزان نهایی جهت ابلاغ به گروه های آموزش بالینی آماده شد. موضوع رسیدگی به تخلفات آموزشی و حرفه ای کارورزان در بیمارستان ها نیز از جمله موضوعات مورد بحث در این جلسه بود که اعضا خواستار رسیدگی به این موضوع از طریق مراجع ذیربط در دانشگاه شدند.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0