جلسه کمیته اجرایی دوره پزشکی عمومی برگزار شد

جلسه کمیته اجرایی دوره پزشکی عمومی برگزار شد

28 9 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
جلسه کمیته اجرایی دوره پزشکی عمومی در تاریخ 25 آذر ماه 1397 ساعت 12:30 الی 14:30 با حضور رییس دانشکده و اعضای کمیته در تالار شورای دانشکده تشکیل شد. در این جلسه بحث پیرامون مکانیسم تعیین مسئولین بلوک ادغام یافته در فاز علوم پایه در دانشکده مورد نقد و بررسی قرار گرفت. مقرر گردید با توجه به نظرات و پیشنهادات مطرح شده در جلسه، پیش نویس نحوه تعیین مسوول بلوک توسط دفتر توسعه تهیه و در جلسه آتی به اطلاع و تایید اعضای کمیته برسد. در ادامه در خصوص پروتکل نحوه گردش نتایج حاصل از ارزشیابی های انجام شده در واحد ارزشیابی دانشکده بحث و بررسی شد که مقرر گردید پیش نویس این پروتکل نیز تهیه و جهت تصویب در جلسه آتی کمیته مطرح گردد.
       
 

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0