چهارمين جلسه بازنگري دوره كارآموزي گروه جراحي در تاريخ 23/4/92 در بيمارستان امام خميني (ره) برگزار شد

چهارمين جلسه بازنگري دوره كارآموزي گروه جراحي در تاريخ 23/4/92 در بيمارستان امام خميني (ره) برگزار شد

23 4 1392

چهارمين جلسه بازنگري دوره كارآموزي گروه جراحي در تاريخ 23/4/92 با حضور رابطين كميته كارآموزي و مسوولين كارآموزي بيمارستان‌ها (آقاي دكتر ميرشريفي، آقاي دكتر احمدي آملي، آقاي دكتر نصيري، آقاي دكتر يزدان خواه، آقاي دكتر نوع پرست، آقاي دكتر طايفه و خانم دكتر الياس نيا) و كارشناس دفتر توسعه در بيمارستان امام خميني (ره) برگزار شد. معرفي كلي برنامه آموزشي جديد توسط آقاي دكتر احمدي براي حاضرين صورت گرفت و مبحث جراحي نظري به طور كامل بررسي شد و رئوس برنامه جديد تعيين شد. براي جلسه آينده مبحث تظاهرات باليني شايع و مهارت‌هاي باليني در كميته كارآموزي بررسي خواهد شد. جلسه آينده روز دوشنبه مورخ 31/4/92 در بخش جراحي بيمارستان امام خميني (ره) برگزار خواهد شد.  

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0