چهارمين جلسه بازنگري برنامه دوره كارآموزي در گروه آموزشي داخلي برگزار شد

چهارمين جلسه بازنگري برنامه دوره كارآموزي در گروه آموزشي داخلي برگزار شد

7 3 1392

    چهارمين جلسه رسمي بازنگري دوره كارآموزي در بخش داخلي روز سه شنبه مورخ 7/3/92 در مركز تحقيقات گوارش بيمارستان دكتر شريعتي برگزار شد. در اين جلسه ليست پروژه هاي قابل اجرا  در سطح گروه داخلي كه در جلسه پيش مشخص شده بود، نهايي شده و اعضاي هيأت علمي علاقمند در هر يك از بيمارسنتانهاي تابعه، به عنوان  مسوول پروژه و يا همكار جهت طراحي و اجراي پروژه تعيين شدند.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0