جلسه ی هماهنگی بحث ادغام یافته میکروب شناسی و عفونی

جلسه ی هماهنگی بحث ادغام یافته میکروب شناسی و عفونی

8 2 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن


​نشست هم اندیشی و هماهنگی برگزاری جلسه بحث ادغام یافته میکروب شناسی و عفونی در روز شنبه مورخ 8 اردیبهشت ماه 97 از ساعت 13 تا 14:30 در دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی برگزار شد. در این جلسه سرکار خانم دکتر حسن زاده از گروه عفونی، سرکار خانم دکتر جبل عاملی از گروه میکروب شناسی و سرکار خانم دکتر مریم علیزاده حضور داشتند. در این جلسه پیرامون سناریوی طراحی شده و فرایند اجرای جلسه بحث شد و مرور ست اسلایدها انجام گردید.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0