كارگاه آشنایی با مهارت های لازم برای طبابت

كارگاه آشنایی با مهارت های لازم برای طبابت

1 2 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن


​كارگاه آشنایی با مهارت های لازم برای طبابت، در ادامه برگزاری برنامه‌های دوره گذر از دبيرستان به دانشگاه، در روز پنجشنبه مورخ 30 فروردین ماه 76 براي دانشجويان جديدالورود دانشكده پزشكی گروه الف برگزار گرديد. هدف از برگزاری اين كارگاه نشان دادن اهميت کسب توانمندی های مورد انتظار دوره پزشکی عمومی در طی دوران تحصیل در دانشگاه است. اين كارگاه در قالب کارگروهی کوچک و با استفاده از فیلم به صورت مشترك در 5 گروه کوچک یادگیری اجرا گرديد. 9 دانشجوي آموزش ديده سال بالاتر در نقش تسهيل‌گر در اين كارگاه حضور داشتند كه هر دو نفر از آنان هدايت يك گروه دانشجويی را برعهده گرفتند. افراد همكار در برگزاری كارگاه؛ دكتر عظیم میرزازاده (مدير مرکز مطالعات و توسعه آموزش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)، دکتر محبوبه مافی نژاد (مسئول برنامه)، و دانشجويان پزشكی یسنا رستم آبادی، مریم مجرد، مهتا میرهاشمی، محمد رحمانی، امیر حسین صفوی، محمد نوروزی، بردیا خسروی، فائزه یحیایی، فاطمه ولی زاده بودند.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0