اولين جلسه كميته هماهنگي تم هاي طولي در سال 92 در سالن شورا دانشكده پزشكي برگزار شد

1 اردیبهشت 1

اولين جلسه كميته هماهنگي تم هاي طولي در سال 92 در سالن شورا دانشكده پزشكي برگزار شد

جلسه دوم بازنگري دوره كارآموزي گروه جراحي در تاريخ 30/2/92 در بيمارستان امام خميني (ره) برگزار شد

1 اردیبهشت 1

جلسه دوم بازنگري دوره كارآموزي گروه جراحي در تاريخ 30/2/92 در بيمارستان امام خميني (ره) برگزار شد

جلسه مديران دفاتر توسعه بيمارستان‌ها روز چهارشنبه 25/2/1392 ساعت 7:30- 9:30 در دفتر توسعه آموزش برگزار شد

29 اردیبهشت 1392

جلسه مديران دفاتر توسعه بيمارستان‌ها روز چهارشنبه 25/2/1392 ساعت 7:30- 9:30 در دفتر توسعه آموزش برگزار شد

سمینار یک روزه ادغام در برنامه آموزشی (integration in medical curriculum) در نهم آبان ماه سال جاری برگزار می شود

28 اردیبهشت 1392

سمینار یک روزه ادغام در برنامه آموزشی (integration in medical curriculum) در نهم آبان ماه سال جاری برگزار می شود

سمینار یک روزه یادگیری مبتنی بر تیم (Team Based Learning) در بیستم شهریور ماه سال جاری برگزار می گردد

28 اردیبهشت 1392

سمینار یک روزه یادگیری مبتنی بر تیم (Team Based Learning) در بیستم شهریور ماه سال جاری برگزار می گردد

جلسه دوم بازنگري كارآموزي در گروه اطفال روز چهارشنبه مورخ 25/2/92 در بيمارستان مركز طبي برگزار شد

28 اردیبهشت 1392

جلسه دوم بازنگري كارآموزي در گروه اطفال روز چهارشنبه مورخ 25/2/92 در بيمارستان مركز طبي برگزار شد

جلسه بازنگري دوره كارآموزي گروه آموزشي جراحي روز دوشنبه مورخ 23/2/92 برگزار شد

23 اردیبهشت 1392

جلسه بازنگري دوره كارآموزي گروه آموزشي جراحي روز دوشنبه مورخ 23/2/92 برگزار شد

جلسه اجراي برنامه بازنگري دوره كارآموزي گروه آموزشي زنان و زايمان روز يكشنبه مورخ 22/2/92 برگزار شد

23 اردیبهشت 1392

جلسه اجراي برنامه بازنگري دوره كارآموزي گروه آموزشي زنان و زايمان روز يكشنبه مورخ 22/2/92 برگزار شد

اولين نشست اعضاي شبكه آموزش دانشكده پزشكي در سال 92 روز چهارشنبه مورخ 8/3/92 برگزار خواهد شد.

21 اردیبهشت 1392

اولين نشست اعضاي شبكه آموزش دانشكده پزشكي در سال 92 روز چهارشنبه مورخ 8/3/92 برگزار خواهد شد.

جلسه مديران محترم دفاتر توسعه بيمارستان‌ها روز چهارشنبه برگزار خواهد شد

21 اردیبهشت 1392

جلسه مديران محترم دفاتر توسعه بيمارستان‌ها روز چهارشنبه برگزار خواهد شد

برنامه بازنگري كوريكولوم كارآموزي در گروه آموزشي بيماري‌هاي كودكان اجرا مي‌شود

21 اردیبهشت 1392

برنامه بازنگري كوريكولوم كارآموزي در گروه آموزشي بيماري‌هاي كودكان اجرا مي‌شود

دومين جلسه بازنگري برنامه دوره كارآموزي در گروه آموزشي داخلي برگزار شد

21 اردیبهشت 1392

دومين جلسه بازنگري برنامه دوره كارآموزي در گروه آموزشي داخلي برگزار شد

اولين جلسه بازنگري برنامه دوره كارآموزي گروه آموزشي داخلي برگزار شد

21 اردیبهشت 1392

اولين جلسه بازنگري برنامه دوره كارآموزي گروه آموزشي داخلي برگزار شد

دومین نشست شورای توسعه آموزش با حضور معاون آموزشی دانشگاه در ساختمان ستاد مركزي دانشگاه برگزار شد

20 اسفند 1391

دومین نشست شورای توسعه آموزش با حضور معاون آموزشی دانشگاه در ساختمان ستاد مركزي دانشگاه برگزار شد

كتابچه گزارش يك سال اجراي برنامه پزشكي 90 دستاوردها و چالش ها منتشر شد

19 اسفند 1391

كتابچه گزارش يك سال اجراي برنامه پزشكي 90 دستاوردها و چالش ها منتشر شد

جلسه مديران دفاتر توسعه بيمارستان‌ها روز دوشنبه 14/12/91 در دفتر توسعه آموزش برگزار شد

16 اسفند 1391

جلسه مديران دفاتر توسعه بيمارستان‌ها روز دوشنبه 14/12/91 در دفتر توسعه آموزش برگزار شد

دومين نشست شوراي توسعه آموزش دانشگاه در تاريخ 16/12/91 در سالن اجلاس سازمان مركزي دانشگاه برگزار خواهد شد

14 اسفند 1391

دومين نشست شوراي توسعه آموزش دانشگاه در تاريخ 16/12/91 در سالن اجلاس سازمان مركزي دانشگاه برگزار خواهد شد

جلسه مشترك دفتر توسعه آموزش و مدير گروه‌هاي دروس ماژور در تاريخ 13 اسفند ماه در تالار شوراي دانشكده (پرديس پورسينا) برگزار شد

14 اسفند 1391

جلسه مشترك دفتر توسعه آموزش و مدير گروه‌هاي دروس ماژور در تاريخ 13 اسفند ماه در تالار شوراي دانشكده (پرديس پورسينا) برگزار شد

جلسه بررسي راهكارهاي اجرايي شدن برنامه بازنگري كارآموزي 13 اسفند ماه در تالار شورا برگزار مي‌شود

9 اسفند 1391

جلسه بررسي راهكارهاي اجرايي شدن برنامه بازنگري كارآموزي 13 اسفند ماه در تالار شورا برگزار مي‌شود

جلسه كميته بين رشته‌اي كورس بيماري‌هاي گوارش چهاردهم اسفند ماه در تالار شوراي دانشكده برگزار مي‌شود

9 اسفند 1391

جلسه كميته بين رشته‌اي كورس بيماري‌هاي گوارش چهاردهم اسفند ماه در تالار شوراي دانشكده برگزار مي‌شود

جلسه با مديران دفاتر توسعه آموزش بيمارستان‌ها چهاردهم اسفند ماه در دفتر توسعه آموزش برگزار مي‌شود

9 اسفند 1391

جلسه با مديران دفاتر توسعه آموزش بيمارستان‌ها چهاردهم اسفند ماه در دفتر توسعه آموزش برگزار مي‌شود

كميته برنامه ريزي سه شنبه مورخ 8/12/91 در تالار شوراي دانشكده برگزار شد

9 اسفند 1391

كميته برنامه ريزي سه شنبه مورخ 8/12/91 در تالار شوراي دانشكده برگزار شد

خبرنامه بازنگري شماره دهم "بهمن ماه 1391" منتشر شد

7 اسفند 1391

خبرنامه بازنگري شماره دهم "بهمن ماه 1391" منتشر شد

چهاردهمين همايش كشوري آموزش علوم پزشكي نهم تا دوازدهم ارديبهشت ماه 1392

6 اسفند 1391

چهاردهمين همايش كشوري آموزش علوم پزشكي نهم تا دوازدهم ارديبهشت ماه 1392

جلسه كميته كارآموزي ششم اسفند ماه برگزار شد

6 اسفند 1391

جلسه كميته كارآموزي ششم اسفند ماه برگزار شد

جلسه كميته برنامه‌ريزي دوره پزشكي عمومي بيست و چهارم بهمن ماه برگزار شد

25 بهمن 1391

جلسه كميته برنامه‌ريزي دوره پزشكي عمومي بيست و چهارم بهمن ماه برگزار شد

جلسه كميته برنامه‌ريزي در تاريخ هفدهم بهمن ماه برگزار شد

24 بهمن 1391

جلسه كميته برنامه‌ريزي در تاريخ هفدهم بهمن ماه برگزار شد

برگزاري دومين نشست شوراي‌عالي بازنگري دوره پزشكي عمومي دانشگاه ويژه برنامه پزشكي 90

16 بهمن 1391

برگزاري دومين نشست شوراي‌عالي بازنگري دوره پزشكي عمومي دانشگاه ويژه برنامه پزشكي 90

جلسه مشترك اعضاي محترم كميته اجرايي بازنگري دوره پزشكي عمومي و مديران محترم گروه‌ها

13 دی 1391

جلسه مشترك اعضاي محترم كميته اجرايي بازنگري دوره پزشكي عمومي و مديران محترم گروه‌ها

جلسه كميته بين رشته اي بلوك قلب، خون و گردش خون

5 دی 1391

جلسه كميته بين رشته اي بلوك قلب، خون و گردش خون

جلسه كميته بين رشته اي بلوك اعصاب

5 دی 1391

جلسه كميته بين رشته اي بلوك اعصاب

جلسات مشترك كميته كارآموزي - كارورزي

5 دی 1391

جلسات مشترك كميته كارآموزي - كارورزي

انتصاب جناب آقاي دكتر رايكا جمالي به عنوان مدير دفتر مباني طب باليني دانشکده پزشکي

26 آذر 1391

انتصاب جناب آقاي دكتر رايكا جمالي به عنوان مدير دفتر مباني طب باليني دانشکده پزشکي

موفقيت بازنگري دوره پزشکي عمومي دانشگاه (برنامه پزشکي نود) در جشنواره شهيد مطهري كشوري

26 آذر 1391

موفقيت بازنگري دوره پزشکي عمومي دانشگاه (برنامه پزشکي نود) در جشنواره شهيد مطهري كشوري

موفقيت فرايندهاي مرتبط با برنامه پزشکي 90 در جشنواره دانشگاهي شهيد مطهري

25 آذر 1391

موفقيت فرايندهاي مرتبط با برنامه پزشکي 90 در جشنواره دانشگاهي شهيد مطهري

یک سال اجرای برنامه پزشکی 90 : دستاوردها و چالش ها

18 تیر 1391

یک سال اجرای برنامه پزشکی 90 : دستاوردها و چالش ها

برگزاري كارگاه يك روزه بررسي برنامه آموزشي كارآموزي دوره پزشكي عمومي دانشگاه علوم پزشكي تهران

30 خرداد 1391

برگزاري كارگاه يك روزه بررسي برنامه آموزشي كارآموزي دوره پزشكي عمومي دانشگاه علوم پزشكي تهران

گزارش پيشرفت بازنگري دوره پزشكي عمومي دانشگاه

28 دی 1390

گزارش پيشرفت بازنگري دوره پزشكي عمومي دانشگاه

تعداد آیتم ها در هر صفحه