با موضوع «ملاحظات اخلاقي در مراقبت هاي پايان حيات»؛ ششمين راند ماهانه اخلاق پزشكي برگزار مي شود

21 دی 1392

با موضوع «ملاحظات اخلاقي در مراقبت هاي پايان حيات»؛ ششمين راند ماهانه اخلاق پزشكي برگزار مي شود

جلسه بازنگري برنامه آموزشي كارآموزي در گروه اطفال در تاريخ 15/10/92 در بيمارستان امام خميني

17 دی 1392

جلسه بازنگري برنامه آموزشي كارآموزي در گروه اطفال در تاريخ 15/10/92 در بيمارستان امام خميني

اولين نشست هم انديشي پيرامون راهكارهاي ارتقاي كيفيت يادگيري مبتني بر تيم

15 دی 1392

اولين نشست هم انديشي پيرامون راهكارهاي ارتقاي كيفيت يادگيري مبتني بر تيم

ارديبهشت 93پانزدهمين همايش آموزش كشوري علوم پزشكي و هفتمين جشنواره شهيد مطهري برگزار مي شود

15 دی 1392

ارديبهشت 93پانزدهمين همايش آموزش كشوري علوم پزشكي و هفتمين جشنواره شهيد مطهري برگزار مي شود

سومين نشست اعضاي شبكه آموزش دانشكده پزشكي در سال 92 روز سه‌شنبه مورخ 17/10/92 برگزار مي‌شود

11 دی 1392

سومين نشست اعضاي شبكه آموزش دانشكده پزشكي در سال 92 روز سه‌شنبه مورخ 17/10/92 برگزار مي‌شود

جلسه بازنگري درس ايمونولوژي يكشنبه 15/10/92 ساعت 13:30 الي 15:30

11 دی 1392

جلسه بازنگري درس ايمونولوژي يكشنبه 15/10/92 ساعت 13:30 الي 15:30

اسلايد هاي مربوط به سخنراني هاي كليدي و كوتاه در سمينار يادگيري مبتني بر تيم

9 دی 1392

اسلايد هاي مربوط به سخنراني هاي كليدي و كوتاه در سمينار يادگيري مبتني بر تيم

پاسخ هاي دكتر دين پارملي به سوالات و دغدغه هاي اساتيد و دانشجويان در سمينار يادگيري مبتني بر تيم

9 دی 1392

پاسخ هاي دكتر دين پارملي به سوالات و دغدغه هاي اساتيد و دانشجويان در سمينار يادگيري مبتني بر تيم

قابل توجه شركت كنندگان در اولين سمينار سراسري يادگيري مبتني بر تيم

9 دی 1392

قابل توجه شركت كنندگان در اولين سمينار سراسري يادگيري مبتني بر تيم

برگزاري كارگاه يادگيري مبتني بر تيم جهت دانشجويان جديدالورود

9 دی 1392

برگزاري كارگاه يادگيري مبتني بر تيم جهت دانشجويان جديدالورود

جلسه بازنگري برنامه آموزشي كارآموزي در گروه اطفال در تاريخ 18/6/92 در بيمارستان امام خميني (ره) برگزار شد.

30 مهر 1392

جلسه بازنگري برنامه آموزشي كارآموزي در گروه اطفال در تاريخ 18/6/92 در بيمارستان امام خميني (ره) برگزار شد.

7آبان ماه جاري، پنجمین راند ماهانه اخلاق پزشکی برگزار می شود

29 مهر 1392

7آبان ماه جاري، پنجمین راند ماهانه اخلاق پزشکی برگزار می شود

جلسه مشترك گروه جراحي،ارولوژي،ارتوپدي درباره بازنگري برنامه آموزشي جديد دوره كار آموزي در تاريخ 20/6/92 برگزار شد

1 مهر 1392

جلسه مشترك گروه جراحي،ارولوژي،ارتوپدي درباره بازنگري برنامه آموزشي جديد دوره كار آموزي در تاريخ 20/6/92 برگزار شد

اصلاحيه برنامه دوره گذر از دبيرستان به دانشگاه، براي دانشجويان جديدالورود پزشكي 92

25 شهریور 1392

اصلاحيه برنامه دوره گذر از دبيرستان به دانشگاه، براي دانشجويان جديدالورود پزشكي 92

بعد از ظهر ديروز،جلسه بازنگري برنامه آموزشي كارآموزي گروه جراحي برگزار شد

17 شهریور 1392

بعد از ظهر ديروز،جلسه بازنگري برنامه آموزشي كارآموزي گروه جراحي برگزار شد

برنامه دوره گذر از دبيرستان به دانشگاه، براي دانشجويان جديدالورود پزشكي 92

13 شهریور 1392

برنامه دوره گذر از دبيرستان به دانشگاه، براي دانشجويان جديدالورود پزشكي 92

جلسه بازنگري برنامه آموزشي كارآموزي گروه جراحي در تاريخ 10/6/92 در بيمارستان امام خميني (ره) برگزار شد

13 شهریور 1392

جلسه بازنگري برنامه آموزشي كارآموزي گروه جراحي در تاريخ 10/6/92 در بيمارستان امام خميني (ره) برگزار شد

هفتمين جلسه بازنگري برنامه دوره كارآموزي در گروه آموزشي داخلي برگزار شد

2 شهریور 1392

هفتمين جلسه بازنگري برنامه دوره كارآموزي در گروه آموزشي داخلي برگزار شد

جلسه كميته برنامه ريزي روز سه شنبه مورخ 29/5/92 از ساعت 12 تا 14:30در تالار شوراي دانشكده پزشكي تشكيل شد.

2 شهریور 1392

جلسه كميته برنامه ريزي روز سه شنبه مورخ 29/5/92 از ساعت 12 تا 14:30در تالار شوراي دانشكده پزشكي تشكيل شد.

امکان پخش هم­زمان چهلمین دوره همایش آموزش پزشکی وابسته به انجمن آموزش پزشکی اروپا به صورت بر خط در دانشگاه علوم پزشکی تهران

28 مرداد 1392

امکان پخش هم­زمان چهلمین دوره همایش آموزش پزشکی وابسته به انجمن آموزش پزشکی اروپا به صورت بر خط در دانشگاه علوم پزشکی تهران

جلسه بازنگري برنامه آموزشي كارآموزي گروه جراحي در تاريخ 28/5/92 در بيمارستان امام خميني (ره) برگزار شد

28 مرداد 1392

جلسه بازنگري برنامه آموزشي كارآموزي گروه جراحي در تاريخ 28/5/92 در بيمارستان امام خميني (ره) برگزار شد

جلسه بازنگري برنامه آموزشي كارآموزي گروه جراحي در تاريخ 23/5/92 در بيمارستان امام خميني (ره) برگزار شد

27 مرداد 1392

جلسه بازنگري برنامه آموزشي كارآموزي گروه جراحي در تاريخ 23/5/92 در بيمارستان امام خميني (ره) برگزار شد

جلسه بازنگري برنامه آموزشي گروه جراحي در تاريخ 12/5/92 با حضور رابطين بازنگري در بيمارستان‌ها و كارشناس دفتر توسعه در بيمارستان امام خميني (ره) برگزار شد.

12 مرداد 1392

جلسه بازنگري برنامه آموزشي گروه جراحي در تاريخ 12/5/92 با حضور رابطين بازنگري در بيمارستان‌ها و كارشناس دفتر توسعه در بيمارستان امام خميني (ره) برگزار شد.

جلسه بازنگري دوره كارآموزي گروه جراحي در تاريخ 31/4/92 در دفتر مدير گروه جراحي بيمارستان امام خميني (ره) برگزار شد.

1 تیر 1

جلسه بازنگري دوره كارآموزي گروه جراحي در تاريخ 31/4/92 در دفتر مدير گروه جراحي بيمارستان امام خميني (ره) برگزار شد.

جلسه بازنگري گروه اطفال در تاريخ 26/4/92 با حضور رابطين كميته بازنگري سه بيمارستان مركز طبي، بهرامي و امام خميني (ره) در بيمارستان مركز طبي برگزار شد.

29 تیر 1392

جلسه بازنگري گروه اطفال در تاريخ 26/4/92 با حضور رابطين كميته بازنگري سه بيمارستان مركز طبي، بهرامي و امام خميني (ره) در بيمارستان مركز طبي برگزار شد.

چهارمين جلسه بازنگري دوره كارآموزي گروه جراحي در تاريخ 23/4/92 در بيمارستان امام خميني (ره) برگزار شد

23 تیر 1392

چهارمين جلسه بازنگري دوره كارآموزي گروه جراحي در تاريخ 23/4/92 در بيمارستان امام خميني (ره) برگزار شد

جلسه كميته اجرايي روز سه شنبه مورخ 18/4/92 از ساعت 12 تا 14:30در تالار شوراي دانشكده پزشكي تشكيل شد

22 تیر 1392

جلسه كميته اجرايي روز سه شنبه مورخ 18/4/92 از ساعت 12 تا 14:30در تالار شوراي دانشكده پزشكي تشكيل شد

ششمين جلسه رسمي بازنگري دوره كارآموزي در بخش داخلي روز سه شنبه مورخ 18/4/92 از ساعت 7 الي 9 در مركز تحقيقات گوارش بيمارستان دكتر شريعتي برگزار شد

22 تیر 1392

ششمين جلسه رسمي بازنگري دوره كارآموزي در بخش داخلي روز سه شنبه مورخ 18/4/92 از ساعت 7 الي 9 در مركز تحقيقات گوارش بيمارستان دكتر شريعتي برگزار شد

جلسه مديران دفاتر توسعه بيمارستان‌ها روز چهارشنبه 19/4/1392 ساعت 7:30- 9:30 در دفتر توسعه آموزش برگزار شد

19 تیر 1392

جلسه مديران دفاتر توسعه بيمارستان‌ها روز چهارشنبه 19/4/1392 ساعت 7:30- 9:30 در دفتر توسعه آموزش برگزار شد

گزارش برنامه مواجهه زودرس باليني

18 تیر 1392

گزارش برنامه مواجهه زودرس باليني

جلسه ماهانه هماهنگي مديران دفاتر توسعه بيمارستان‌ها در روز چهارشنبه مورخ 19/4/92 برگزار مي‌شود

17 تیر 1392

جلسه ماهانه هماهنگي مديران دفاتر توسعه بيمارستان‌ها در روز چهارشنبه مورخ 19/4/92 برگزار مي‌شود

سومين جلسه بازنگري دوره كارآموزي گروه جراحي در تاريخ 17/4/92 در بيمارستان امام خميني (ره) برگزار شد

17 تیر 1392

سومين جلسه بازنگري دوره كارآموزي گروه جراحي در تاريخ 17/4/92 در بيمارستان امام خميني (ره) برگزار شد

2 تا 7 شهريور، سیزدهمین دوره آموزشي «تدبیر» ویژه اعضای هیات علمی غیربالینی برگزار مي شود

16 تیر 1392

2 تا 7 شهريور، سیزدهمین دوره آموزشي «تدبیر» ویژه اعضای هیات علمی غیربالینی برگزار مي شود

کارگاه کشوری «ارزشیابی برنامه پیشرفته» از 26 تا 31 مردادماه در مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می شود

16 تیر 1392

کارگاه کشوری «ارزشیابی برنامه پیشرفته» از 26 تا 31 مردادماه در مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می شود

اطلاعيه اطلاعيه

16 تیر 1392

اطلاعيه اطلاعيه

جلسه بازنگري دوره كارآموزي گروه جراحي روز دوشنبه مورخ 17/4/92 در بيمارستان امام خميني (ره) برگزار مي‌شود

16 تیر 1392

جلسه بازنگري دوره كارآموزي گروه جراحي روز دوشنبه مورخ 17/4/92 در بيمارستان امام خميني (ره) برگزار مي‌شود

چهارمين جلسه بازنگري دوره كارآموزي اطفال در بيمارستان مركز طبي برگزار شد

16 تیر 1392

چهارمين جلسه بازنگري دوره كارآموزي اطفال در بيمارستان مركز طبي برگزار شد

تشريح روند بازنگري از زبان دكتر سليم زاده مسوول كميته بازنگري كارآموزي دانشگاه علوم پزشكي تهران

16 تیر 1392

تشريح روند بازنگري از زبان دكتر سليم زاده مسوول كميته بازنگري كارآموزي دانشگاه علوم پزشكي تهران

كارگاه هاي توانمند سازي اعضاي هيات علمي علوم پايه دانشكده پزشكي روز دوشنبه و چهارشنبه، 10 و 12 تيرماه 92 با مديريت دفتر توسعه آموزش دانشكده پزشكي برگزار گرديد.

12 تیر 1392

كارگاه هاي توانمند سازي اعضاي هيات علمي علوم پايه دانشكده پزشكي روز دوشنبه و چهارشنبه، 10 و 12 تيرماه 92 با مديريت دفتر توسعه آموزش دانشكده پزشكي برگزار گرديد.

دومين نشست شبكه آموزش دانشكده پزشكي در سال 92 در روز سه شنبه 11/4/92 برگزار شد

12 تیر 1392

دومين نشست شبكه آموزش دانشكده پزشكي در سال 92 در روز سه شنبه 11/4/92 برگزار شد

دومين نشست اعضاي شبكه آموزش دانشكده پزشكي در سال 92 روز سه‌شنبه مورخ 11/4/92 برگزار مي‌شود

4 تیر 1392

دومين نشست اعضاي شبكه آموزش دانشكده پزشكي در سال 92 روز سه‌شنبه مورخ 11/4/92 برگزار مي‌شود

پنجمين جلسه بازنگري برنامه دوره كارآموزي در گروه آموزشي داخلي برگزار شد

20 خرداد 1392

پنجمين جلسه بازنگري برنامه دوره كارآموزي در گروه آموزشي داخلي برگزار شد

جلسه كميته كارورزي در روز يكشنبه مورخ 19/3/92 ساعت 7 تا 9 در دفتر توسعه دانشكده برگزار شد

20 خرداد 1392

جلسه كميته كارورزي در روز يكشنبه مورخ 19/3/92 ساعت 7 تا 9 در دفتر توسعه دانشكده برگزار شد

جلسه سوم بازنگري برنامه كارآموزي گروه اطفال در تاريخ 8/3/92 برگزار شد

12 خرداد 1392

جلسه سوم بازنگري برنامه كارآموزي گروه اطفال در تاريخ 8/3/92 برگزار شد

اولين نشست شبكه آموزش دانشكده پزشكي در سال 92 روز چهارشنبه مورخ 8/3/92 برگزار شد

11 خرداد 1392

اولين نشست شبكه آموزش دانشكده پزشكي در سال 92 روز چهارشنبه مورخ 8/3/92 برگزار شد

جلسه كميته كارورزي در روز يكشنبه مورخ 5/3/92 ساعت 7 تا 9 در دفتر توسعه دانشكده برگزار شد

7 خرداد 1392

جلسه كميته كارورزي در روز يكشنبه مورخ 5/3/92 ساعت 7 تا 9 در دفتر توسعه دانشكده برگزار شد

چهارمين جلسه بازنگري برنامه دوره كارآموزي در گروه آموزشي داخلي برگزار شد

7 خرداد 1392

چهارمين جلسه بازنگري برنامه دوره كارآموزي در گروه آموزشي داخلي برگزار شد

چهارمین راند ماهانه ی اخلاق پزشکی

6 خرداد 1392

چهارمین راند ماهانه ی اخلاق پزشکی

جلسه بازنگري دوره كارآموزي گروه داخلي روز سه شنبه مورخ 31/2/92 در بيمارستان دكتر شريعتي برگزار شد

1 اردیبهشت 1

جلسه بازنگري دوره كارآموزي گروه داخلي روز سه شنبه مورخ 31/2/92 در بيمارستان دكتر شريعتي برگزار شد

گزارش فعاليت كميته برنامه ريزي آموزش تم طولي تعهد حرفه اي

1 اردیبهشت 1

گزارش فعاليت كميته برنامه ريزي آموزش تم طولي تعهد حرفه اي

تعداد آیتم ها در هر صفحه