برنامه دوره گذر دانشجویان پزشکی ورودی ۹۷

21 شهریور 1397

جلسه کمیته اجرایی بازنگری دوره پزشکی عمومی

15 مرداد 1397

جلسه کمیته اجرایی دوره پزشکی عمومی

6 مرداد 1397

جلسه ی آموزش نحوه کار با نرم افزار InDesign ویژه اعضای تیم کلاس درس وارونه

3 مرداد 1397

کمیته اجرایی بازنگری دوره پزشکی عمومی

25 تیر 1397

برگزاری جلسه تم های طولی " پیشگیری و ارتقاء سلامت" و " نظام سلامت و نقش پزشک در آن"

19 تیر 1397

جلسه کمیته کارورزی دوره پزشکی عمومی

16 تیر 1397

جلسه کمیته مبانی طب بالینی

16 تیر 1397

کمیته اجرایی بازنگری دوره پزشکی عمومی

16 تیر 1397

جلسه هم اندیشی جلسات کلاس درس وارونه دوره مبانی طب بالینی کورس گوارش

3 تیر 1397

برگزاری کارگاه "چگونه پروفشنالیسم را به دانشجویان مان آموزش دهیم؟" در تاریخ 31 خرداد ماه 1397

3 تیر 1397

دومین جلسه هماهنگی اجرایی بازگشت به علوم پایه

30 خرداد 1397

اولین جلسه از سلسه جلسات هم اندیشی پیرامون گسترش روش های یادگیری فعال در دوره مبانی طب بالینی

27 خرداد 1397

برگزاری جلسه مشترک تم طولی تعهد حرفه ای با مسئولین دروس عملی علوم پایه روز سه شنبه مورخ 22 خرداد ماه

22 خرداد 1397

جلسه کمیته اجرایی دوره پزشکی عمومی

21 خرداد 1397

اولین جلسه بازگشت به علوم پایه در بالین به همت اعضای هیات علمی گروه داخلی و علوم پایه و با همکاری دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی برگزار شد

12 خرداد 1397

کمیته اجرایی بازنگری دوره پزشکی عمومی

6 خرداد 1397

آغاز دومین دوره دانشجو به عنوان مدرس

24 اردیبهشت 1397

جلسه کمیته اجرایی دوره پزشکی عمومی

17 اردیبهشت 1397

جلسه کمیته اجرایی دوره پزشکی عمومی

17 اردیبهشت 1397

بازدید پروفسور نورد کوئیست ( متخصص فضاهای آموزشی فعال ) استاد دانشکده پزشکی کارولینسکای سوئد از دانشکده پزشکی علوم پزشکی تهران

15 اردیبهشت 1397

نشست هماهنگی کلاس درس وارونه میکروبشناسی

9 اردیبهشت 1397

جلسه ی هماهنگی بحث ادغام یافته میکروب شناسی و عفونی

8 اردیبهشت 1397

جلسه علوم پایه

2 اردیبهشت 1397

کارگاه جایگاه علوم پایه در حرفه پزشکی

2 اردیبهشت 1397

جلسه بررسی پروتکل ارزشیابی دوره/بخش های بالینی دوره پزشکی عمومی و نظرخواهی در خصوص فرم ارزشیابی مربوط

1 اردیبهشت 1397

دومین جلسه هم اندیشی کمیته هماهنگی فعالیت های دانشجویی جشنواره مطهری

1 اردیبهشت 1397

كارگاه آشنایی با مهارت های لازم برای طبابت

1 اردیبهشت 1397

اولین جلسه هم اندیشی کمیته هماهنگی فعالیت های دانشجویی جشنواره مطهری

21 فروردین 1397

برگزاری جلسه مجازی سازی روز چهارشنبه مورخ 23 اسفند

26 اسفند 1396

برگزاری جلسه هم اندیشی دفتر توسعه با اساتید محترم گروه قلب روز چهارشنبه مورخ 23 اسفند ماه

26 اسفند 1396

برگزاری جلسه مشترک تم طولی تعهد حرفه ای و مهارت های ارتباطی روز یکشنبه مورخ 21 اسفند ماه

23 اسفند 1396

اولین جلسه بازگشت به علوم پایه در بالین

21 اسفند 1396

برگزاری جلسه داخلی کارگروه تم طولی مهارت های بالینی روز یکشنبه مورخ 21 اسفند ماه

23 اسفند 1396

برگزاری مراسم پایان "اولین دوره دانشجو به‌عنوان مدرس"

13 اسفند 1396

برگزاری جلسه تم طولی تعهد حرفه ای در تاریخ 13 اسفند ماه

14 اسفند 1396

دومین دوره آموزش دانشجو به عنوان مدرس

12 اسفند 1396

کمیته اجرایی بازنگری دوره پزشکی عمومی

12 اسفند 1396

برگزاری جلسه داخلی کارگروه تم طولی مهارت های بالینی

12 اسفند 1396

اولین جلسه "رهایی از عادت های مشکل ساز" برای دانشجویان ورودی 93

12 اسفند 1396

برگزاری آخرین روز از دوره گذار از پیش بالین به بالین برای دانشجویان ورودی 93

12 اسفند 1396

برگزاری دومین روز از دوره گذار از پیش بالین به بالین برای دانشجویان ورودی 93

12 اسفند 1396

برگزاری اولین روز از دوره گذار از پیش بالین به بالین برای دانشجویان ورودی 93

12 اسفند 1396

اولین جلسه ی بحث ادغام یافته حواس ویژه

12 اسفند 1396

اولین جلسه تدوین سناریوی بحث ادغام یافته حواس ویژه

12 اسفند 1396

برگزاری جلسه تم طولی تعهد حرفه ای در تاریخ 19 دی ماه

12 اسفند 1396

جلسه تدوین سناریوهای بحث ادغام یافته بلوک تولید مثل

12 اسفند 1396

برگزاری جلسه داخلی کارگروه تم طولی مهارت های بالینی در تاریخ 21 آذر ماه

12 اسفند 1396

كارگاه توجيهي يادگيري مبتني بر تيم

6 مهر 1395

كارگاه توجيهي يادگيري مبتني بر تيم

بحث ادغام يافته بيوشيمي: تدريس مشترك اعضاي هيات علمي گروه بيوشيمي و اطفال

6 مهر 1395

بحث ادغام يافته بيوشيمي: تدريس مشترك اعضاي هيات علمي گروه بيوشيمي و اطفال

تعداد آیتم ها در هر صفحه