دوره گذار از پیش بالین به بالین برای دسته اول دانشجویان ورودی 94

15 اسفند 1397

کارگاه "مدیریت خطا در طبابت"

11 اسفند 1397

جلسه کمیته اجرایی دوره پزشکی عمومی برگزار شد.

7 بهمن 1397

جلسه کمیته اجرایی دوره پزشکی عمومی برگزار شد

24 دی 1397

کارگاه "چگونه از پزشکی مبتنی بر شواهد در طبابت استفاده کنیم؟" مورخ 20 دی ماه برگزار شد

22 دی 1397

برگزاری جلسه تم طولی پیشگیری و ارتقاء سلامت، نظام سلامت و نقش پزشک در آن

19 دی 1397

برگزاری جلسه مشترک تم طولی تعهد حرفه ای و ارتباطی در برنامه ریزی دوره پرسپتورشیپ فاز مبانی طب بالینی

19 دی 1397

کارگاه "چگونه یک سخنرانی علمی موثر داشته باشیم؟" مورخ 13 دی ماه برگزار شد

19 دی 1397

جلسه هماهنگی و مرور سناریوی یادگیری مبتنی بر مساله فیزیولوژی حس شنوایی

8 دی 1397

کارگاه "چگونه مهارتهای تفکر نقاد را در فراگیران ارتقاء دهیم؟" مورخ 6 دی ماه برگزار شد

8 دی 1397

ثبت نام کارگاه توانمندسازی "چگونه یک سخنرانی علمی موثری داشته باشیم؟" مورخ 13 دی ماه ساعت 8 تا 12

4 دی 1397

جلسه کمیته اجرایی دوره پزشکی عمومی برگزار شد

28 آذر 1397

ثبت نام کارگاه توانمندسازی "چگونه مهارت های تفکر نقاد را در فراگیران ارتقاء دهیم؟" مورخ 6 دی ماه ساعت 8 تا 12

27 آذر 1397

کارگاه "چگونه پروفشنالیسم را در فراگیران ارتقاء دهیم؟" مورخ 22 آذر ماه برگزار شد

24 آذر 1397

کارگاه های "چگونه نحوه برقراری ارتباط موثر با بیمار عصبانی را آموزش دهیم؟" و "چگونه نحوه ارائه خبر بد به بیمار را آموزش دهیم؟" مورخ 22 آذر ماه برگزار شد

24 آذر 1397

جلسه گردهمایی مسوولین آموزشی دانشکده و دانشگاه با جمعی از کارورزان

21 آذر 1397

ثبت نام کارگاه توانمندسازی "چگونه پروفشنالیسم را در فراگیران ارتقاء دهیم؟" مورخ 22 آذر ماه ساعت 8 تا 12

20 آذر 1397

کارگاه "مفهوم تعهد حرفه ای" مورخ 15 آذر ماه برگزار شد

17 آذر 1397

ثبت نام کارگاه توانمندسازی "مفهوم تعهد حرفه ای " مورخ 15 آذرماه ساعت 8:30 الی 12

13 آذر 1397

کارگاه "چگونه با بیماری که به زبان دیگری صحبت می کند، ارتباط موثر برقرار کنیم؟" و "چگونه برقراری ارتباط در شرایط با محدودیت زمانی را آموزش دهیم؟" مورخ 8 آذر ماه برگزار شد

10 آذر 1397

جلسه کمیته اجرایی دوره پزشکی عمومی

5 آذر 1397

ثبت نام کارگاه توانمندسازی "چگونه برقراری ارتباط در شرایط با محدودیت زمانی را آموزش دهیم؟" مورخ 8 آذر ماه ساعت 8 تا 12

3 آذر 1397

کارگاه "چگونه پروفشنالیسم را در فراگیران ارتقاء دهیم؟" مورخ 1 آذر ماه برگزار شد

3 آذر 1397

ثبت نام کارگاه توانمندسازی "چگونه پروفشنالیسم را در فراگیران ارتقاء دهیم؟" مورخ 1 آذر ماه ساعت 8 تا 12

27 آبان 1397

كارگاه "مفهوم تعهد حرفه ای" مورخ 24 آبان برگزار شد

26 آبان 1397

كارگاه آشنایی با توانمندی های لازم برای طبابت در کلاس تجهیز شده برای یادگیری فعال در دانشکده پزشکی (تالار قریب)

15 آبان 1397

جلسه کمیته اجرایی دوره پزشکی عمومی

14 آبان 1397

برگزاری كارگاه آموزشی "چگونه مهارت ارائه خبر بد به بیمار را به فراگیران آموزش دهیم؟" در مرکز طبی اطفال

12 آبان 1397

برگزاری كارگاه آموزشی "چگونه مهارت ارائه خبر بد به بیمار را به فراگیران آموزش دهیم؟" در بیمارستان شریعتی

5 آبان 1397

برگزاری کارگاه آشنایی با توانمندی های طبابت در کلاس تجهیز شده برای یادگیری فعال در دانشکده پزشکی (تالار قریب)

2 آبان 1397

جلسه توجیهی دانشجویان تسهیلگر برای کارگاه آشنایی با توانمندی های طبابت

2 آبان 1397

برگزاری اولین جلسه یادگیری مبتنی بر مساله در کلاس تجهیز شده برای یادگیری فعال در دانشکده پزشکی (تالار قریب)

25 مهر 1397

کمیته اجرایی دوره پزشکی عمومی

24 مهر 1397

جلسه توجیهی دانشجویان برای ایفای نقش تسهیلگری در کارگاه جایگاه علوم پایه

24 مهر 1397

برگزاری کارگاه یادگیری مبتنی بر تیم

14 مهر 1397

کمیته اجرایی دوره پزشکی عمومی

11 مهر 1397

برگزاری برنامه آموزشی اصول کرامت جسد و آشنایی با سالن تشریح برای دانشجویان پزشکی جدیدالورود 97

3 مهر 1397

برگزاری جلسه ی ادغام یافته مبانی بیوشیمی و کاربردهای آن در حرفه پزشکی

3 مهر 1397

جلسه هماهنگی بحث ادغام یافته میکروبشناسی و عفونی

26 شهریور 1397

برنامه دوره گذر دانشجویان پزشکی ورودی ۹۷

21 شهریور 1397

جلسه کمیته اجرایی بازنگری دوره پزشکی عمومی

15 مرداد 1397

جلسه کمیته اجرایی دوره پزشکی عمومی

6 مرداد 1397

جلسه ی آموزش نحوه کار با نرم افزار InDesign ویژه اعضای تیم کلاس درس وارونه

3 مرداد 1397

کمیته اجرایی بازنگری دوره پزشکی عمومی

25 تیر 1397

برگزاری جلسه تم های طولی " پیشگیری و ارتقاء سلامت" و " نظام سلامت و نقش پزشک در آن"

19 تیر 1397

جلسه کمیته کارورزی دوره پزشکی عمومی

16 تیر 1397

جلسه کمیته مبانی طب بالینی

16 تیر 1397

کمیته اجرایی بازنگری دوره پزشکی عمومی

16 تیر 1397

جلسه هم اندیشی جلسات کلاس درس وارونه دوره مبانی طب بالینی کورس گوارش

3 تیر 1397

برگزاری کارگاه "چگونه پروفشنالیسم را به دانشجویان مان آموزش دهیم؟" در تاریخ 31 خرداد ماه 1397

3 تیر 1397
تعداد آیتم ها در هر صفحه