سومين نشست اعضاي شبكه آموزش دانشكده پزشكي در سال 92 روز سه‌شنبه مورخ 17/10/92 برگزار مي‌شود

سومين نشست اعضاي شبكه آموزش دانشكده پزشكي در سال 92 روز سه‌شنبه مورخ 17/10/92 برگزار مي‌شود

11 10 1392

سومين نشست اعضاي شبكه آموزش دانشكده پزشكي در سال 92 روز سه‌شنبه مورخ 17/10/92 از ساعت 7:30 الي 9:30 در تالار شوراي دانشكده پزشكي برگزار خواهد شد

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0