جلسه هماهنگی و مرور سناریوی یادگیری مبتنی بر مساله فیزیولوژی حس شنوایی

جلسه هماهنگی و مرور سناریوی یادگیری مبتنی بر مساله فیزیولوژی حس شنوایی

8 10 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
جلسه بررسی و مرور سناریوی یادگیری مبتنی بر مساله با حضور همیار بلوک حواس ویژه در روز شنبه مورخ 8 دیماه 1397 از ساعت 10 تا 12 برگزار شد. در این جلسه سرکار خانم ها دکتر سیفی، دکترعلیزاده، دکتر جلدی و جناب آقای دکتر دبیری حضور داشتند.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0