دومین جلسه هماهنگی اجرایی بازگشت به علوم پایه

دومین جلسه هماهنگی اجرایی بازگشت به علوم پایه

30 3 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن

در روز سه شنبه مورخ 29 خرداد 1397 جلسه هماهنگی بازگشت به علوم پایه قلب از ساعت 12 الی 14 برگزار شد. در این جلسه آقایان دکتر حسن زاده،دکتر شرافتی،دکتر ایمانی و خانم ها دکتر خواجوی،دکتر امام قلی پور و دکتر علیزاده حضور داشتند. برنامه ریزی جلسه بازگشت به علوم پایه و نهایی سازی سناریو و تقسیم وظایف در این جلسه انجام شد.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0