برگزاری كارگاه آموزشی "چگونه مهارت ارائه خبر بد به بیمار را به فراگیران آموزش دهیم؟" در مرکز طبی اطفال

برگزاری كارگاه آموزشی "چگونه مهارت ارائه خبر بد به بیمار را به فراگیران آموزش دهیم؟" در مرکز طبی اطفال

12 8 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
کارگاه آموزشی از مجموعه برنامه­ های توانمندسازی واحد مهارت های طبابت با عنوان "چگونه مهارت ارایه خبر بد به بیمار را آموزش دهیم؟" با همکاری مشترک دفتر توسعه آموزش مرکز طبی اطفال و دانشکده پزشکی روز پنجشنبه مورخ 10 آبان از ساعت 7:30 تا 9:30 در سالن امید ساختمان شماره دو مرکز طبی اطفال برگزار شد. در این کارگاه در خصوص ضرورت و اصول ارائه خبر بد به بیمار و خانواده وی مطالبی ارائه شد.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0