جلسه كميته اجرايي روز سه شنبه مورخ 18/4/92 از ساعت 12 تا 14:30در تالار شوراي دانشكده پزشكي تشكيل شد

جلسه كميته اجرايي روز سه شنبه مورخ 18/4/92 از ساعت 12 تا 14:30در تالار شوراي دانشكده پزشكي تشكيل شد

22 4 1392

در اين جلسه كه مديران گروه هاي اصلي(داخلي – جراحي- زنان و زايمان و كودكان) به همراه نمايندگان بازنگري در گروه‌هاي مربوط حضور داشتند، گزارشي از روند بازنگري در هر گروه  ارئه شد و رييس دانشكده و اعضاي كميته اجرايي در جريان روند بازنگري در گروه هاي ذيربط قرار گرفتند.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0