برگزاری جلسه مشترک تم طولی تعهد حرفه ای و مهارت های ارتباطی روز یکشنبه مورخ 21 اسفند ماه

برگزاری جلسه مشترک تم طولی تعهد حرفه ای و مهارت های ارتباطی روز یکشنبه مورخ 21 اسفند ماه

23 12 1396

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
در طی جلسه داخلی روز یکشنبه مورخ 21 اسفند ماه ساعت 11:30 الي 13، هم اندیشی پیرامون نحوه برگزاری و برنامه ریزی جهت آموزش برنامه تم طولی تعهد حرفه ای و مهارت های ارتباطی در بالین انجام گرفت.
در این جلسه در ابتدا در خصوص موضوعات مشترک دو تم طولی مهارت های ارتباطی و تعهد حرفه ای پیشنهاداتی توسط حاضرین در جلسه مطرح شد. در ادامه در خصوص شیوه تعامل سازی محتواهای آموزشی و نحوه آموزش این موضوعات با استفاده از فرصت های آموزشی پیش رو در بخش های بالینی بحث شد. در انتهای جلسه مقرر شد آموزش موضوعات مشترک پیشنهادی بعد از انجام طراحی آموزشی در آموزش کارآموزان ارائه گردد.
این جلسه با حضور دکتر سیما مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده، دکتر اصغری مسئول تم طولی تعهد حرفه ای، دکتر لباف مدیر محترم گروه مهارت های ارتباطی و دکتر مافی نژاد مسئول مهارت های طبابت (تم های طولی) در دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی برگزار شد.
 

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0