جلسه علوم پایه

جلسه علوم پایه

2 2 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن


​نشست مشترک معاون آموزش پزشکی عمومی ، مدیر دفتر توسعه آموزش و مدیر کمیته علوم پایه روز چهارشنبه مورخ 97/1/29 ساعت 13 الی 15 در دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی برگزار گردید. در این جلسه در مورد تعیین مسئول بلوک قلب و مولکول و سلول بحث و رایزنی انجام شد.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0