جلسه بازنگري برنامه آموزشي كارآموزي گروه جراحي در تاريخ 28/5/92 در بيمارستان امام خميني (ره) برگزار شد

جلسه بازنگري برنامه آموزشي كارآموزي گروه جراحي در تاريخ 28/5/92 در بيمارستان امام خميني (ره) برگزار شد

28 5 1392

جلسه بازنگري برنامه آموزشي كارآموزي گروه جراحي در تاريخ 28/5/92 با حضور رابطين محترم كارآموزي  (آقاي دكتر احمدي آملي، آقاي دكتر محمودزاده، آقاي دكتر علي‌بخش، آقاي دكتر ميرشريفي، آقاي دكتر طايفه، آقاي دكتر نوع پرست، آقاي دكتر كاوياني، خانم دكتر الياسي نيا) و كارشناس دفتر توسعه در بيمارستان امام خميني (ره) برگزار شد. ارزيابي دانشجويان مورد بحث قرار گرفت و به تاييد كميته رسيد . مهارت‌هاي ارتباطي و تعهد اخلاقي توسط آقاي دكتر كاوياني بحث شد و مورد نظرخواهي قرار گرفت. جلسه آينده روز چهارشنبه مورخ 6/6/92 با دستور جلسه بررسي و نهايي كردن توانمندي‌ها برگزار خواهد شد.    

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0