جلسه کمیته اجرایی دوره پزشکی عمومی برگزار شد

جلسه کمیته اجرایی دوره پزشکی عمومی برگزار شد

24 10 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
جلسه کمیته اجرایی دانشکده پزشکی با ارائه گزارش دکتر سیما مدیر دفتر توسعه آموزش در رابطه با اقدامات انجام شده، چالش  ها و راهکار ها در خصوص بازنگری دوره پزشکی عمومی جهت ارائه در هفتمین جلسه شورای عالی بازنگری برگزار شد.
در ابتدای این جلسه که بعد از ظهر دیروز 23 دی ماه با حضور دکتر نفیسی در سالن شورای دانشکده برگزار شد ابتدا دکتر سیما مدیر دفتر توسعه آموزش پزشکی به بازدید  تیم ارزشیابی وزارت بهداشت به همراه متخصصان اعتبار بخشی WFME از عملکرد دانشگاه و ارزیابی آنها از دانشکده پزشکی در تاریخ 26 بهمن اشاره کرد و گفت: پیش از این بازدید ضروری است مسئولین حیطه های مشخص شده مستندات خود از خودارزیابی های انجام شده را یکبار در جلسه کمیته اجرایی مطرح کنند و پس از تایید در جلسه ارزیابی دانشگاه با بالاترین کیفیت ارائه شود.
در ادامه با توجه به برگزاری هفتمین جلسه شورای عالی بازنگری که قرار است با حضور رئیس دانشگاه و مسئولین مربوطه برگزار شود، دکتر سیما گزارشی از اقدامات انجام شده در برنامه آموزشی دوره پزشکی موسوم به پزشکی 90 ارائه داد و گفت: در طی بازنگری به علت مشارکت بیشتر اعضای هیات علمی  در بازنگری فاز علوم پایه موفق تر بودیم در فازهای بالینی به علت حجم کار و گستردگی بخش ها و بیمارستان ها کار با کمی کندی پیش رفت.
وی ادامه داد: برنامه ریزی تم های طولی، برگزاری دوره گذر از دبیرستان به دانشگاه و گذر از پیش بالینی به بالین، کم کردن طول دوره تحصیل پزشکی عمومی از 5/7 سال به 7 سال، ادغام در علوم پایه در قالب 10 بلوک، تاکید بر مجازی سازی برخی آموزش ها، تجهیز اسکیل لب، برگزاری کلاس ها به روش یادگیری فعال، ادغام علوم پایه در بالین، بازگشت به علوم پایه در دوران کارآموزی، تطبیق برنامه درسی فاز مطب، کارآموزی و کارورزی با کوریکولوم مصورب وزارت بهداشت، سامانه سیپاد، برگزاری دوره های توانمندسازی اعضای هیات علمی در حوزه تم های طولی (مهارت های طبابت) تنها بخشی از اقدامات انجام شده در برنامه پزشکی 90 است.
دکتر سیما به چالش های موجود در روند بازنگری و اجرای برنامه 90 اشاره کرد: در برخی قسمت ها نیازمند پشتیبانی و حمایت هیات رئیسه دانشگاه هستیم برای مثال جهت دادن مسئولیت به کارآموزان و کارورزان در بخش های بالینی خواهان حمایت معاونت درمان دانشگاه از مسئولین آموزشی و دانشجویان در بیمارستان ها هستیم.
مدیر دفتر توسعه آموزش پزشکی پویایی برنامه پزشکی 90 را از مهمترین مولفه ها و شاخص های این برنامه عنوان کرد و گفت: پویایی سیستم بازنگری در شناسایی مشکلات و ضعف ها از مهمترین نقاط مثبت این برنامه است.
همچنین در این جلسه از کمیته اجرایی دکتر نفیسی رئیس دانشکده پزشکی از خدمات دکتر نجفی رئیس کمیته کارورزی در روند بازنگری برنامه آموزش پزشکی با اهدای لوح تقدیر قدردانی کرد.
گفتنی است مسئولیت بازنگری در کمیته کارورزی به دکتر شرافتی با عنوان رئیس کمیته کارورزی  واگذار شد.

   
    

    


    نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0