جلسه توجیهی دانشجویان تسهیلگر برای کارگاه آشنایی با توانمندی های طبابت

جلسه توجیهی دانشجویان تسهیلگر برای کارگاه آشنایی با توانمندی های طبابت

2 8 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن

جلسه توجیهی دانشجویان دومین دوره دانشجو به عنوان مدرس روز دوشنبه مورخ 30 مهر ماه 1397 از ساعت 15:30 الی 16:30 در دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی برگزار شد. موضوع بحث آمادگی دانشجویان برای حضور در کارگاه آشنایی با توانمندی های پزشکان بود. در این جلسه در خصوص شیوه برگزاری کارگاه، نحوه مشارکت دانشجویان در گروه ها و قوانین کارگاه بحث و تبادل نظر شد. در این جلسه خانم دکتر مافی نژاد و گروهی از دانشجویان دوره دانشجو به عنوان مدرس حضور داشتند.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0