برگزاری جلسه مشترک تم طولی تعهد حرفه ای با مسئولین دروس عملی علوم پایه روز سه شنبه مورخ 22 خرداد ماه

برگزاری جلسه مشترک تم طولی تعهد حرفه ای با مسئولین دروس عملی علوم پایه روز سه شنبه مورخ 22 خرداد ماه

22 3 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن

در طی جلسه روز سه شنبه مورخ 22 خرداد ماه ساعت 12 الي 13، هم اندیشی پیرامون نحوه آموزش و ارزیابی ادغام یافته تعهد حرفه ای در دروس عملی مقطع علوم پایه انجام گرفت.
در این جلسه در ابتدا در خصوص اهمیت آموزش و سنجش رفتار حرفه ای دانشجویان در راستای سند توانمندی های دوره پزشکی عمومی مطالبی توسط حاضرین در جلسه مطرح شد. در ادامه در خصوص شیوه تعریف مصادیق مربوط به رفتار حرفه ای در هر یک از کلاس های عملی بسته به دیسیپلین مربوطه، روند تدوین ابزارهای سنجش رفتار حرفه ای و سازوکار اجرای آن بحث شد. در انتهای جلسه مقرر شد تا مسئولین هر یک از دروس عملی ضمن تعریف مصادیق رفتار حرفه ای با توجه به دفترچه راهنمای رفتار حرفه ای در قالب یک راهنما، چک لیست ارزیابی رفتار حرفه ای را بر اساس آن آماده و جهت بحث و تبادل نظر ارائه نمایند و متعاقب آن به ارزیابی و پایش رفتار حرفه ای دانشجویان مقطع علوم پایه در کلاس های عملی و کارگروهی بپردازند.
​این جلسه با حضور آقایان دکتر عباسی، دکتر هدایتی پور و خانم ها دکتر مهران نیا، دکتر اسحابی، دکتر اصغری و دکتر مافی نژاد در دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی برگزار شد.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0