اولین کارگاه تعهد حرفه ای از پکیج کارگاههای تعهد حرفه ای با عنوان " کلیات مفهوم  تعهد حرفه ای"در تاریخ 23-3-97 درسالن آمفی تئاتر بیمارستان ضیاییان برگزارشد. 

اولین کارگاه تعهد حرفه ای از پکیج کارگاههای تعهد حرفه ای با عنوان " کلیات مفهوم  تعهد حرفه ای"در تاریخ 23-3-97 درسالن آمفی تئاتر بیمارستان ضیاییان برگزارشد. 

3 4 1398

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن

اولین کارگاه تعهد حرفه ای از پکیج کارگاههای تعهد حرفه ای با عنوان " کلیات مفهوم  تعهد حرفه ای"  با همکاری مرکز اموزشی درمانی ضیاییان و دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی در تاریخ 23-3-97 درسالن آمفی تئاتر بیمارستان ضیاییان برگزارشد. 
دراین جلسه که اعضای هیات علمی و دستیاران پزشکی خانواده حضورداشتند، ابتدا دکتر عفت پناه" رییس بیمارستان" ضمن خیر مقدم به استاد مدرس کارگاه" آقای دکتر همایون امینی استاد گروه روانپزشکی و همکار دفترتوسعه آموزش " و کلیه مدعوین محترم به اهمیت برگزاری این کارگاهها اشاره نمودند.
درادامه،مرور تعریف و مفهوم تعهد حرفه ای، اجزاء تعهد حرفه ای و رویکردهای تعهدحرفه ای عناوین مباحثی بود که آقای دکتر امینی جهت  حاضرین به روش سخنرانی تعاملی ارائه دادند.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0