برگزاری کارگاه تعهد حرفه ای ویژه اعضای هیئت علمی در بیمارستان جامع بانوان آرش

برگزاری کارگاه تعهد حرفه ای ویژه اعضای هیئت علمی در بیمارستان جامع بانوان آرش

3 4 1398

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن

به گزارش روابط عمومی بیمارستان جامع بانوان  آرش، سه شنبه 21 خرداد 98، کارگاه تعهد حرفه ای با حضور دکتر معصومه نتاج مجد معاون درمان، دکتر مریم خوشیده، معاون آموزشی و جمعی از اعضای هیئت علمی و اساتید در سالن آمفی تئاتر تشکیل شد.
دکتر علیرضا سیما، مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی، مدرس این کارگاه، در خصوص ضرورت و چالش شرافت ، درستکاری و تعارض منافع در رفتار حرفه ایی صحبت کرد. وی تنها سرمایه پزشکان را اعتماد مردم دانست.
این کارگاه با هدف توانمند سازی اعضای هیئت عملی و با امتیاز فرهنگی برگزار شد.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0