کارگاه "چگونه با بیماری که به زبان دیگری صحبت می کند، ارتباط موثر برقرار کنیم؟" و "چگونه برقراری ارتباط در شرایط با محدودیت زمانی را آموزش دهیم؟" مورخ 8 آذر ماه برگزار شد

کارگاه "چگونه با بیماری که به زبان دیگری صحبت می کند، ارتباط موثر برقرار کنیم؟" و "چگونه برقراری ارتباط در شرایط با محدودیت زمانی را آموزش دهیم؟" مورخ 8 آذر ماه برگزار شد

10 9 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
به همت دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی، کارگاه های "چگونه با بیماری که به زبان دیگری صحبت می کند، ارتباط موثر برقرار کنیم؟" و "چگونه برقراری ارتباط در شرایط با محدودیت زمانی را آموزش دهیم؟" برای اعضای هیات علمی در تالار قریب دانشکده پزشکی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی، كارگاه "چگونه با بیماری که به زبان دیگری صحبت می کند، ارتباط موثر برقرار کنیم؟" و "چگونه برقراری ارتباط در شرایط با محدودیت زمانی را آموزش دهیم؟"، در ادامه برگزاری برنامه‌های توانمندسازی اعضای هیات علمی بالینی در زمینه مجموعه کارگاه های مهارت­های طبابت، در روز پنج شنبه مورخ 8 آذر ماه ساعت 8 تا 12 در تالار قریب دانشکده پزشکی برگزار گرديد.
هدف از برگزاری اين كارگاه آشنایی اعضای هیات علمی به ویژه مسئولین کارآموزی، کارورزی و دستیاری گروه های بالینی با روش های آموزش و ارتقاء مهارت های ارتباطی در شرایط خاص بود. شیوه برگزاری کارگاه در قالب بحث، ایفای نقش و نقد فیلم انجام شد.
توضیح اینکه شرکت در این کارگاه دارای امتیاز فرهنگی بود. ​مدرسان این کارگاه جناب آقایان دکتر عمادی و دکتر افشاری بودند.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0