برنامه نمايش فيلم و نقد Something the Lord made در تالار ابن سينا ارائه گرديد

برنامه نمايش فيلم و نقد Something the Lord made در تالار ابن سينا ارائه گرديد

30 2 1392

برنامه نمايش فيلم و نقد  Something the Lord madeبا حضور جمعي از اعضاي هيات علمي و با مشاركت تعدادي از دانشجويان ورودي 90 و 91 در تالار ابن سينا دانشكده پزشكي (پورسينا) در روز شنبه مورخ 28 ارديبهشت ماه برگزار شد. در ابتداي جناب اقاي دكتر سهراب پور به شرح جزئياتي پيرامون داستان فيلم و ضرورت توجه به مفهوم آن در حيطه پزشكي پرداختند و سپس سركار خانم دكتر كديور در خصوص موضوع فيلم مطالبي را خاطر نشان كردند.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0