جلسه هماهنگی بحث ادغام یافته میکروبشناسی و عفونی

جلسه هماهنگی بحث ادغام یافته میکروبشناسی و عفونی

26 6 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن

جلسه هماهنگی بحث ادغام یافته میکروبشناسی و عفونی روز دوشنبه مورخ 26 شهریور ماه 1397 از ساعت 12:30 الی 13:30 در دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی برگزار شد. در این جلسات که جناب آقای دکتر سیفی از گروه عفونی، جناب آقای دکتر بیک وردی از گروه میکروبشناسی و خانم دکتر علیزاده از دفتر توسعه آموزش حضور داشتند، هماهنگی و برنامه ریزی در خصوص نحوه اجرای جلسات مشترک آموزشی در دوره علوم پایه انجام شد.
 

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0