جلسه تدوین سناریوهای بحث ادغام یافته بلوک تولید مثل

جلسه تدوین سناریوهای بحث ادغام یافته بلوک تولید مثل

12 12 1396

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
اولین جلسه ی بحث ادغام یافته بلوک تولید مثل در دوره علوم پایه روز شنبه مورخ 1396/10/16 از ساعت 13 الی 15 در دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی با حضور جناب آقای دکتر عباسی، سرکار خانم دکتر تک زارع، سرکار خانم دکتر پیرجانی و خانم دکتر علیزاده تشکیل گردید.
در این جلسه سه سناریوی بالینی طراحی و نهایی سازی شد. سپس در مورد همکاری های بیشتر بین گروه آناتومی و زنان بحث و تبادل نظر صورت گرفت. جلسه بحث ادغام یافته تولید مثل برای اولین بار روز دوشنبه مورخ 1396/10/18 برای دانشجویان ورودی 95 از ساعت 10 تا 12 برگزار خواهد شد.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0