اولین جلسه بازگشت به علوم پایه در بالین

اولین جلسه بازگشت به علوم پایه در بالین

21 12 1396

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن


در راستای تقویت ادغام عمودی در برنامه دانشجویان پزشکی و اجرای برنامه همیار،اولین جلسه کارگروه " بازگشت به علوم پایه در بالین "  در روز یکشنبه مورخ 20 اسفند 1396 از ساعت 15 تا 17 در دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی برگزار شد. در این جلسه پس از معرفی اهداف و کلیات برنامه ، اعضای حاضر به ارائه پیشنهادات و دغدغه های خود برای اجرایی کردن برنامه پرداختند. اعضای حاضر در جلسه خانم ها دکتر نبوی زاده،دکتر رستگار، دکتر خواجوی، دکتر امام قلی پور ، دکتر رجایی، دکتر علیزاده و آقایان دکتر حسن زاده، دکتر ایمانی، دکتر سیما و دکتر علامه بودند.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0