برگزاری جلسه ی ادغام یافته مبانی بیوشیمی و کاربردهای آن در حرفه پزشکی

برگزاری جلسه ی ادغام یافته مبانی بیوشیمی و کاربردهای آن در حرفه پزشکی

3 7 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن

جلسه بحث ادغام یافته مبانی بیوشمی و کاربرد آن در پزشکی روز دوشنبه مورخ 2/7/97 از ساعت 10 تا 12 در تالار ابن سینای دانشکده پزشکی برای داتشجویان جدید الورود برگزار شد. در این جلسه که با همکاری اعضای محترم هیأت علمی گروه بیوشیمی و مرکز طبی اطفال برگزار شد آقایان دکتر امینیان، دکتر دوستی، دکتر بدو و خانم دکتر نوروزی حضور داشتند. هدف از برگزاری این جلسه آشنایی دانشجویان با کاربردها و اهمیت بیوشیمی در رشته پزشکی بود.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0