جلسه کمیته اجرایی دوره پزشکی عمومی

جلسه کمیته اجرایی دوره پزشکی عمومی

17 2 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
جلسه کمیته اجرایی روز یکشنبه مورخ 16اردیبهشت ماه با حضور اعضا از ساعت 12:30 تا 14:30 در تالار شورای دانشکده پزشکی برگزار شد.
 
در این جلسه سرکار خانم دکتر خواجوی مدیر برنامه دوره مبانی طب بالینی، گزارش تغییرات دوره مطب را مطابق با کوریکولوم وزارتخانه ارائه دادند.
خانم دکتر اذعان داشتند که با هماهنگی انجام شده از سوی معاونت آموزشی و دفتر توسعه در برنامه جدید دروس اعصاب، روان و عفونی و قسمت هایی از جراحی و اطفال نظری از کارآموزی به مطب منتقل شده  و فارماکولوژی کورس ها متناسب با کورس ارائه می شود. اعضای حاضر در جلسه اقدامات انجام شده را در راستای اهداف دانشکده و ادغام هرچه بیشتر موضوعات مرتبط باهم عنوان کرده و خرسندی خود را از برنامه جدید ابراز داشتند.
تعیین تکلیف تم های طولی ارائه شده در این فاز از جمله مهارت های ارتباطی و سایر تم ها از نظر اختصاص واحد و مسایلی ازین دست به تشکیل کمیته هماهنگی تم های طولی و تصمیم گیری در این خصوص موکول گردید.
در این جلسه مقرر گردید کمیته مطب تشکیل شود تا تغییرات برنامه جدید در کمیته مطرح شده و برنامه نهایی توسط کمیته  از طریق دبیرخانه بازنگری برای تصویب به کمیته برنامه ریزی ارسال شود.
 
 


نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0