کمیته اجرایی دوره پزشکی عمومی

کمیته اجرایی دوره پزشکی عمومی

24 7 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن


جلسه کمیته اجرایی دوره پزشکی عمومی در تاریخ 22 مهرماه 1397 از ساعت 12:30 الی 14:30 درتالار شورای دانشکده برگزار شد.
در این جلسه گزارشی از فرایند اجرای کلاس های درس به روش وارونه در دوره مطب و نتایج ارزشیابی آن ارائه شد و راهکارهایی برای گسترش این روش یاددهی و یادگیری فعال و رفع چالش های آن پیشنهاد شد. سپس شرح وظایف انترن ها مطرح گردید و در خصوص راهکارهای دادن مسوولیت بیمار به کارورز و لزوم اجرای دستورات پزشکی با مهر انترنی در بیمارستان های تابعه بحث و بررسی شد. در پایان معاونت آموزشی پزشکی عمومی از تسهیل روند معرفی کارآموزان و کارورزان به بخش های بالینی با عکس و مشخصات از 6 ماه قبل از ورود دانشجویان به بخش مربوطه خبر داد و خاطر نشان کرد که این مهم با کمک سامانه سیپاد فراهم شده است.
 

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0