دفتر توسعه آموزش پزشکی

رسالت دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ارتقای کیفیت درون زاد و برون گرای آموزش پزشکی مبتنی بر بهترین شواهد موجود با هدف غایی ارتقای سلامت جامعه است. این امر از طریق مدیریت و رهبری توسعه کیفی آموزش پزشکی برای ارائه، استقرار و پیشبرد نوآوری های آموزشی و توسعه آموزش پزشکی مبتنی بر شواهد محقق می شود. در این راستا دفتر توسعه آموزش پزشکی مسئولیت برنامه ریزی آموزشی، توانمندسازی اعضای هیات علمی، توسعه روش های یادگیری فعال، استقرار مهارت های طبابت و ارتقای کیفیت آموزش بالینی را برعهده دارد.

دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی از اعلام همکاری اعضای هیات علمی و فراگیران در جهت توسعه آموزش پزشکی و فراهم نمودن شرایط تغییر و اصلاح فرایند های آموزشی استقبال می کند.


علاقه مندان می توانند از طریق ایمیل ذیل درخواست همکاری خود را در فرایند های توسعه آموزش پزشکی ارسال نمایند:

edo_ms@tums.ac.ir

29 مرداد 1401
دومین کارگاه آموزشی " نقش و جایگاه مسوول برنامه دستیاری "
8 مرداد 1401
اولین کارگاه آموزشی " نقش و جایگاه مسوول برنامه دستیاری "
14 تیر 1400
بحث ادغام یافته قلب
10 شهریور 1398
برگزاری پنجمین جلسه از پکیج کارگاه های تعهد حرفه ای در بیمارستان ضیائیان
9 مرداد 1398
برگزاری چهارمین جلسه از پکیج کارگاه های تعهد حرفه ای در بیمارستان ضیائیان
25 تیر 1398
دومین کارگاه آموزشی از "مجموعه کارگاه های مهارت های آموزش و ارزیابی در محیط بالین"

دومین کارگاه آموزشی از "مجموعه کارگاه های مهارت های آموزش و ارزیابی در محیط بالین"

دومین کارگاه آموزشی از "مجموعه کارگاه های مهارت های آموزش و ارزیابی در محیط بالین" توسط دفتر توسعه آموزش مجتمع بیمارستان امام خمینی (ره) با همکاری دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی برگزار شد.

25 تیر 1398
سومین کارگاه تعهد حرفه‌ای از پکیج کارگاه‌های تعهد حرفه‌ای در بیمارستان ضیائیان برگزار شد
11 تیر 1398
برگزاری دومین کارگاه آموزشی از پکیج کارگاه‌های تعهد حرفه‌ای در بیمارستان ضیائیان
آرشیو اخبار و مقالات