برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
مهارت های ارتباطی
مهارت های ارتباطی

از ابتدای دهه هشتاد نقص برنامه آموزشی دوره پزشکی عمومی در حوزه آموزش مهارتهای ارتباطی مورد توجه قرار گرفت. به همین منظور با همت رییس وقت دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی جناب آقای دکتر عظیم میرزازاده و جمعی از همکاران ایشان از سال 1384 کارگروهی به منظور طراحی یک برنامه آموزشی برای دانشجویان پزشکی تشکیل گردید. این کارگروه با برگزاری جلسات متعدد در طی حدود یک سال و با مطالعه مستندات علمی مرتبط علاوه بر انتخاب یک الگوی مشخص (راهنمای مشاهده ای کالگری کمبریج) از بین مدل های موجود در دنیا، اهداف آموزشی، محتوای درسی و شیوه آموزشی این مهارت را تدوین نمودند     و در سال 1385 اولین دوره آموزش مهارتهای ارتباطی برای دانشجویان در مقطع پاتوفیزیولوژی اجرا نمودند.
​از آن تاریخ تا کنون هرچند که شیوه اجرای تدریس دستخوش تغییراتی شده است، ولی آموزش دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران بدون وقفه ادامه داشته است. با توجه به اهمیت این مهارت دانشکده پزشکی تصمیم گرفت که 2 واحد رسمی را به این درس اختصاص دهد، همچنین طبق مصوبه شورای آموزشی دانشگاه، کارگروه مدرسین این دوره به یکی از گروه های آموزشی تحت نظر دانشکده پزشکی تبدیل شده است.

گروه مهارتهای ارتباطی در پزشکی به منظور گسترش مهارتهای برقراری ارتباط در بین فراگیران دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران فعالیت میکند. این گروه از طریق برنامه ریزی آموزشی و پژوهشی سعی دارد با ارتقا توانمندی تمامی فارغ التحصیلان رشته پزشکی در رده های عمومی و تخصصی در حوزه مهارتهای ارتباطی سطح سلامت در جامعه را بهبود بخشد.

گروه مهارت های ارتباطی بر آنست تا قطب علمی آموزش و پژوهش در حوزه مهارت های برقراری ارتباط در پزشکی در کشور ایران باشد

تنظیمات قالب