برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
1402/04/24
بررسی پنل بیانی و پروتئینی در ادرار جهت غربالگری غیرتهاجمی مبتلایان به سرطان مثانه

بررسی پنل بیانی و پروتئینی در ادرار جهت غربالگری غیرتهاجمی مبتلایان به سرطان مثانه

نشست دفاع پایان نامه خانم اعظم راستی دانشجوی گروه ژنتیک پزشکی با موضوع وبررسی پنل بیانی و پروتئینی در ادرار جهت غربالگری غیرتهاجمی مبتلایان به سرطان مثانه جهت اخذ درجه دکترای تخصصی برگزار می شود.در این پایان نامه؛ دکتر محمدحسین مدرسی و دکتر رضا شیرکوهی بعنوان استاد راهنما و دکتر محمدرضا نوروزی و دکتر مسعود خلیلی بعنوان استاد مشاور بوده اند. این نشست شنبه 24 نیر 1402 از ساعت 10 تا 12 در محل کتابخانه گروه ژنتیک واقع در ساختمان قدیم بهداشت برگزار می گردد. 

مطالعه بیشتر
تنظیمات قالب
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید