برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
  • تاریخ انتشار : 1400/09/09 - 10:59
  • تعداد بازدید کنندگان خبر : 121
  • زمان مطالعه : 2 دقیقه

براساس پژوهش اخیر انجام شده در گروه ژنتیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران:

براساس پژوهش اخیر انجام شده در گروه ژنتیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران بیماران حامل آلل DRB1*04:00 بهترین پاسخ دهندگان به ریواستیگمین هستند.

هدف از این پژوهش، که در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد درگروه ژنتیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شده، بررسی ارتباط آلل های ژن های HLA-DQB1*06:00 ,HLA-DRB1*04:00 ,HLA-DRB1*15:00 و HLA-B*07:00 با بیماری آلزایمر در جمعیت ایران است و دلیل انتخاب این ژن ها نقش آن ها از لحاظ عملکردی در پروسه ایجاد پاسخ ایمنی علیه بیماری آلزایمر می باشد که همواره آن ها را در زمره ژن های کاندید مهم برای مطالعات همراهی با بیماری آلزایمر قرار می دهد.

آلزایمر

بیماری آلزایمر متداولترین شکل جنون دوره میانسالی و پیری و چهارمین علت مرگ و میر در کشورهای غربی است که طی آن حافظه و اعمال شناختی عالی تر به گونه پیشرونده ای تحلیل می رود. در حدود 10% بیماران که مبتلا به شکل تک ژنی بیماری هستند و در سن پایین درگیر می شوند ژن های مشخص شناخته شده ای عامل ایجاد بیماری می باشند.

بیماران حامل آلل DRB1*04:00 بهترین پاسخ دهندگان به ریواستیگمین

بیماری آلزایمر متداولترین شکل جنون دوره میانسالی و پیری و چهارمین علت مرگ و میر در کشورهای غربی است که طی آن حافظه و اعمال شناختی عالی تر به گونه پیشرونده ای تحلیل می رود. در حدود 10% بیماران که مبتلا به شکل تک ژنی بیماری هستند و در سن پایین درگیر می شوند ژن های مشخص شناخته شده ای عامل ایجاد بیماری می باشند. توارث پیچیده و الگوی چند فاکتوری ایجاد آلزایمر در سنین بالا (LOAD) و نیز هتروژنی آن به صورتی است که در جمعیت های متفاوت علل بیماری و ژنهای مستعد کننده می تواند متفاوت باشد.

یکسری از مطالعات مولکولی در مورد بیماری آلزایمر در سن بالا در کشورهای مختلف انجام شده، به جز APOE که در حال حاضر تنها ژن قطعی شناخته شده مرتبط با LOAD  در میان جمعیت های مختلف جهان می باشد، ژن های دیگر در جمعیت های مختلف مشارکت متفاوتی در روند بیماری آلزایمر دارند. هدف از این پژوهش، که در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد درگروه ژنتیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شده، بررسی ارتباط آلل های ژن های HLA-DQB1*06:00 ,HLA-DRB1*04:00 ,HLA-DRB1*15:00  و HLA-B*07:00 با بیماری آلزایمر در جمعیت ایران است و دلیل انتخاب این ژن ها نقش آن ها از لحاظ عملکردی در پروسه ایجاد پاسخ ایمنی علیه بیماری آلزایمر می باشد که همواره آن ها را در زمره ژن های کاندید مهم برای مطالعات همراهی با بیماری آلزایمر قرار می دهد.

نتایج بررسی آلل های ژن هایHLA-DQB1*06:00, HLA-DRB1*04:00, HLA-DRB1*15:00 و HLA-B*07:00 و آزمون  Fisher exact test نشان دهنده ی نقش آلل DQB1*06:00 در مقاومت نسبت به بیماری آلزایمر در افراد سالم و پاسخ بهتر به داروی ریواستیگمین در بیماران بود. همچنین آلل B*07:00 به عنوان آلل مستعدکننده بیماری در بیماران مبتلا به فرم تک گیر آلزایمر دیررس و همچنین پاسخ بدتر به دارو درمانی در این گروه از بیماران مطرح شد. بیماران حامل آلل DRB1*04:00 بهترین پاسخ دهندگان به ریواستیگمین بودند.این پژوهش در پایان نامه نگارش شده توسط فاطمه رضایی زاده کارشناس ارشد ژنتیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران از وب سایت کتابخانه دانشکده پزشکی قابل مطالعه و دسترسی می باشد

  • گروه خبری : دستاوردها
  • کد خبر : 222847
مدیر سایت
تهیه کننده

مدیر سایت

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید

نظر خود را درج نمایید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *
تنظیمات قالب