چشم انداز ، رسالت و مأموریت ها

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متنماموریت بیمارستان
 

ارائه خدمات تشخیصی و درمانی، آموزشی و پژوهشی با اولویت در حوزه زنان، زایمان و ناباروریچشم انداز بیمارستان

 

کسب سرآمدی جهت ارائه خدمات تشخیصی و درمانی، تولید دانش و فناوری و تربیت متخصص در حوزه زنان، زایمان و ناباروری تا سال 1404 در سطح کشوربيانيه رسالت


با توجه به اينكه سلامت مادر و نوزاد به عنوان یکی از شاخص‌هاي رشد و توسعه در جامعه مي‌باشد و نظر به سیاستهای جمعیتی کشور، توجه به ارتقاء سطح سلامت مراجعین از مهمترین اولویت های این مرکز می‌باشد، لذا بیمارستان یاس از طریق ایجاد و گسترش کمی و کیفی واحدهای درمانی، آموزشی و پژوهشی استاندارد و با استفاده از امکانات و سرمایه‌های انسانی متعهد و متخصص و با بکارگیری پیشرفته‌ترین فناوري و تعامل با سایر سازمان ها در جهت تحقق مأموریت خود حرکت خواهد کرد و خدمات درمانی با کیفیت در مکانی ایمن برای بیماران خصوصاً بانوان کشور ارائه خواهد کرد.


ارزش‌های بیمارستان

رعایت حقوق و ارتقاء ایمنی بیماران
تعهد به رعایت بالاترین استانداردهای علمی
صداقت، نظم و انضباط همه جانبه در محيط كار
احترام به حقوق دانش پژوهان و کارکنان
حفظ محرمانگي اطلاعات

پاسخگويي به نیاز مراجعین به صورتی عادلانه، اخلاقی و در كمترين زمان ممكن