امروز : سه شنبه 8 بهمن 1398
Rss | صفحه اصلی دانشکده

معرفی ریاست و مدیران ارشد بیمارستان

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن
      

دکتر فاطمه داوری تنها
رئیس مجتمع بیمارستانی یاس

حذف
ویرایشگر متن


​یوسف مسعودیان 

سرپرست مدیریت مجتمع بیمارستانی یاس 

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن


دکتر الهام شیرعلی
معاون درمان مجتمع بیمارستانی یاس

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن


​دکتر شیرین نیرومنش
معاون آموزشی و پژوهشی مجتمع بیمارستانی یاس