امروز : چهارشنبه 1 بهمن 1399
Rss | صفحه اصلی دانشکده

ارتباط با مترون بیمارستان

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن


مدیره دفتر پرستاری : دکتر زهرا مختاری
روز ملاقات : دوشنبه- چهارشنبه
ساعت ملاقات : 16-14
شماره تماس مستقیم دفتر پرستاری : 42160166
منشی دفتر : طاهره خوبرو