برنامه درمانگاه

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن

معرفی و اطلاعات درمانگاه های مجتمع بیمارستانی یاس          کلیک کنیددانلود برنامه کلینیک صبح           کلیک کنید 


حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
 دانلود برنامه کلینیک ویژه عصر             کلیک کنید 


توجه :


ساعت کلینیک  17-14 

* پذیرش از ساعت 12 انجام می گیرد *


​​