امروز : پنجشنبه 23 مرداد 1399
Rss | صفحه اصلی دانشکده

برنامه درمانگاه

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن

معرفی و اطلاعات درمانگاه های مجتمع بیمارستانی یاس          کلیک کنید

برنامه کلینیک صبح :

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
برنامه کلینیک ویژه عصر:
ساعت کلینیک  17-14 

* پذیرش از ساعت 12 انجام می گیرد *


​​